Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Έεεεεεέέέέ!?!?!?!?!?!?

Το έγραψε ο Προφήτης αλλά εγώ ο άπιστος θωμάς δεν τον πίστεψα... και επανέλαβα το πείραμα, με ελαφρά τροποποιημένες τις αρχικές συνθήκες. Και δυστυχώς επαληθεύεται τραγικά πανηγυρικά!


Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Το 96% μέρος βού.
Τα λέγαμε προηγουμένως σήμερα για το αν είναι πανηλήθιοι ή θρασύτατοι όταν διατείνονται οι τράγοι ότι τους πήρανε το 96%, αλλά την απάντηση την είχαμε από τον Ανδρέα κοντά ένα χρόνο πριν!
Με επίσημα έγγραφα με βούλες και σφραγίδες και κυρίως νούμερα!

Αντιγράφω κατά λέξη:Ολίγα τινά περί εκκλησιαστικής περιουσίας

Έχω δει να κυκλοφορεί το παραμύθι ότι η Εκκλησία εξαναγκάστηκε με την από 18/9/1952 σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο να δώσει στο κράτος τα 4/5 των μοναστικών αγροτικών εκτάσεων και γιαυτό πρέπει να την ανεχόμαστε ως κρατούσα και να πληρώνουμε τα έξοδά της και τα βίτσια του ανώτερου κλήρου της.
Ας αφήσουν τα παραμύθια αυτοί που τα καλλιεργούν. Η Εκκλησία μόνο χαμένη δεν βγήκε από τη συναλλαγή. Ήταν ακριβώς η συναλλαγή που μετέτρεψε την Εκκλησία από τσιφλικά – γεωκτήμονα – φεουδάρχη σε κεφαλαιοκράτη και μάλιστα της καταβλήθηκε τίμημα για εκτάσεις που δεν της ανήκαν.
Μπορείτε να κατεβάσετε τη λεόντιο σύμβαση από το εθνικό τυπογραφείο
Θα διασπιστώσετε ότι συνομολογείται τίμημα στο 1/3 της πραγματικής αξίας των ακινήτων, μόνο που τα ακίνητα αυτά δεν ανήκαν στην πλειονότητά τους στην Εκκλησία, ούτε βέβαια το τίμημα ανήλθε στο 1/3· το τίμημα ήταν πραγματικό. Έγινε λόγος για το 1/3 για να μην υπάρξουν αντιδράσεις.
Συνεπώς:
1. Η Εκκλησία πούλησε τα ακίνητα και δεν ήρθε να της τα πάρει το “κακό” Δημόσιο και
2. Θεωρήθηκε ότι τα ακίνητα ανήκαν στη Εκκλησία επειδή απλώς η Εκκλησία έλεγε ότι είναι δικά της.
Φυσικά η Εκκλησία δεν είχε τίτλους σε όλα αυτά τα ακίνητα, όπως ευλόγως προκύπτει από οποιαδήποτε έρευνα στα κατά τόπους Υποθηκοφυλακεία.
Ας τους κάνουμε τη χάρη, λοιπόν, να δεχτουμε ότι τα κτήματα ανήκαν στην Εκκλησία.
Για όλα τα κτήματα, βοσκοτόπους και αγρούς, ορίστηκε τίμημα 97 δις δρχ. ή 97 εκ. νέων δρχ. στην πραγματικότητα όμως 112,6 εκ. δρχ. της εποχής 1952-54.
Οι βοσκότοποι θεωρείται και σήμερα με στο σύστημα αντιμενικών αξιών (βλ. ενδεικτικά εδώ) ότι έχουν το 1/4 της αξίας των καλλιεργούμενων αγρών.
Για να γίνει κατανοητή η αξία του χρήματος εκείνη την εποχή μια χρυσή λίρα είχε 300 δρχ. (σήμερα 230 Ευρώ), που πάει να πει ότι η μοναστηριακή αγροτική περιουσία αγοράστηκε αντί ποσού που σήμερα ανέρχεται σε 75 εκ. Ευρώ, αν κάνουμε δεκτό ότι έλαβε 97 εκ. δρχ.
Επομένως, με σημερινά 75 εκ. ευρώ αγοράστηκαν 140.000 στρ. καλλιεργήσιμη και 600.000 στρ. βοσκοτόπων και το τίμημα που αντιστοιχούσε σ’ αυτά ήταν 258,62 Ευρώ το στρέμμα για τα αγροτικά και 64,66 Ευρώ το στρέμμα για τα βοσκοτόπια.
Αλλά ακόμη και εκεί υπήρξε σκάνδαλο. Ενώ σύμφωνα με το άρθ. 14 ορίστηκε το τίμημα στα 97 εκ. η Εκκλησία έλαβε σε ρευστό 30 εκ. και σε αξία ακινήτων 82,6 εκ., δηλ. το πραγματικό τίμημα ήταν 112,6 εκ. δρχ. ή σε Ευρώ 85,86 εκ., που πάει να πει ότι το πραγματικό τίμημα ανήλθε σε 296 Ευρώ ανά στρέμμα στους αγρούς και 74 στους βοσκοτόπους.
Μα σήμερα, οι αγροί έχουν 300 Ευρώ το στρέμμα κατά μέσο όρο, στα ορεινά βρίσκεις και με 100. Εννοώ αγρούς που είναι πράγματι αγροί κι όχι δίπλα σε εθνικές ή επαρχιακές οδούς που έχουν μεγαλύτερη ή βοσκότοποι που έχουν μικρότερη αξία. Και αναφέρομαι στο σήμερα, που έχει εκτιναχτεί η ανάπτυξη σε σχέση με το ’50.
Λοιπόν, για ποιο εξαναγκασμό μας μιλάει η Εκκλησία; Έβγαλε λεφτά από το τίποτα με τιμή στο 98,6% της αξίας των ακινήτων της, που αν έβγαινε στο μεϊντάνι τα τα πουλήσει (οπότε έπρεπε να ξεπεράσει και το πρόβλημα με τους τίτλους που δεν διέθετε) δεν επρόκειτο να έβγαζε ούτε το 1/5 λόγω της χρηματιστηριακής προσφοράς – ζήτησης. Το κυριότερο, όμως, είναι πως χωρίς αυτή τη λεόντιο σύμβαση η Εκκλησία θα έχανε την ευκαιρία να μετατραπεί σε καπιταλιστή. Θα παρέμενε τσιφλικάς με αποτέλεσμα να σβήσει οικονομικά, όπως ακριβώς έσβησε η φεουδαρχία σε όλον τον κόσμο.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, την όποια (δήθεν) ζημιά της, η Εκκλησία την έβγαλε μέσα από τη ραγδαία αύξηση των τιμών των ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας που πήγαν 40 και 50 φορές πάνω.
Λοιπόν, αλλού οι μούφες και τα ψέματα. Στην πραγματικότητα η Εκκλησία με την από 18/9/1952 σύμβαση κατέκλεψε το Ελληνικό Δημόσιο πολύ δε περισσότερο που δεν είχε τίτλους ιδιοκτησίας, κι αφού στους περισσότερους αγρούς είχαν ήδη εγκατασταθεί ακτήμονες με το έτσι θέλω και πρόσφυγες  που τους εγκατέστησε το κράτος. Όλοι αυτοί αν προσεφευγαν στα δικαστήρια θα κέρδιζαν στηνπλειοψηφία τους αφού η Εκκλησία δεν είχε τίτλους ιδιοκτησίας.
Η περίπτωση της μεταβίβασης της μοναστικής περιουσίας της Εκκλησίας στο κράτος δεν ήταν παρά μια άλλη απάτη σε βάρος του ελληνικού λαού που εξαναγκάστηκε να πληρώσει αυτό που του ανήκε και ο πραγματικός κλέφτης βρέθηκε να διαμαρτύρεται ότι αδικήθηκε, ακριβώς για να κρύψει την αδικία που έκανε.
Ή αλλιώς, όπως λέει ο λαός: Εκεί που μας χρωστούσανε μας πήραν και το βόδι.


Συμπέρασμα Conko: Είναι θρασύτατοι κλέφτες και καταχραστές δημοσίου χρήματος...Πανηλίθιοι ή θρασύτατοι;;;

Πολλές Γυναίκες ή Μπέηκον;
Αιώνες πολέμων κι ο Κόσμος δεν έχει καταλήξει ακόμα σε μιαν απάντηση.
Αθεϊσμός
Τώρα μπορείς να τα απολαμβάνεις και τα δύο.


Λέει το ιερατείο ότι η πληρωμή του μισθού τους είναι συμβατική υποχρέωση του κράτους που από την ίδρυσή του, του έχει πάρει το 96% της περιουσίας του.
Και ρωτάω το καημένο το Μηρυκαστικό:

 • Κοστολόγησαν αυτό το 96% ώστε να μας πουν σε πόσα χρόνια ακριβώς θα έχει αποπληρωθεί έντοκα από τις μισθοδοσίες ωστε να σταματήσουν;
 • Συνυπολογίζονται στην αποπληρωμή του χρέους τα έσοδά του ιερατείου από την φοροαπαλλαγή που απολαμβάνει όλα αυτά τα χρόνια κι αν όχι γιατί;
 • Συνυπολογίζονται στην αποπληρωμή του χρέους τα δισεκατομμύρια που έχει εισπράξει εν είδει κρατικών επιχορηγήσεων τα πατριαρχεία, το ανεξάρτητο κρατίδιο στον Άθωνα, μοναστήρια και λοιπά ευαγή ιδρύματα;
 • Αυτό το 4% που τους είχε απομείνει τότε, αβγάτισε καθόλου ή έμεινε στάσιμο; 
 • Εάν αβγάτισε, υπάρχει κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα με ότι αυτό συνεπάγεται;
 • Εάν δεν αβγάτισε, ρε πούστη μου, πόσα κονόμησε από τους Ρωμαίους Αυτοκράτορες και τους Σουλτάνους; Και τις δυό αυτοκρατορίες να βάλεις μαζί, πάλι δε βγαίνει το 100%... 
 • Αθροίζοντας όλα τα παραπάνω ποσά, πόσο κόστισε το κάθε στρέμμα γης που δόθηκε τζάμπα στο ιερατείο και το ιερατείο το μοσχοπούλησε στο κράτος; Ψυχανεμίζομαι καμμιά δεκαριά φορές πάνω απ' όσο  ένα στρέμμα στο κέντρο-καράκεντρο του Μανχάτταν...   
 • Άμα πέσει το κούρεμα στο χρέος, γιατί να μην πέσει κούρεμα ΚΑΙ σε αυτό το χρέος;;;

Όποτε λοιπόν, ξαναπεί κανένας πάπαρδος (σαν αυτόν τον γελοίο που κατοικοεδρεύει στον Πειραιά μου) αυτή τη μαλακία για το 96%, ή είναι εξαιρετικά ηλίθιος ή είναι εξαιρετικά θρασύς.
Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

10 θέσεις για κοσμικό κράτος και φυσιοκρατική εκπαίδευση.

Από τον καθηγητή Στέλιο Φραγκόπουλο.


Για να εμπιστευτούμε στις εκλογές ένα κόμμα, πρέπει να έχει στο πρόγραμμά του τις ακόλουθες θέσεις, χωρίς μισόλογα και τάσεις αναβλητικότητας. Όποιοι επικαλούνται δε το υπάρχουν σύνταγμα που δήθεν δεν επιτρέπει το ένα ή το άλλο, περιμένουμε να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά του και τις αντίστοιχες προτάσεις για συνταγματική αλλαγή:

 1. Το κράτος διαχωρίζεται οριστικά και αμετάκλητα από κάθε θρησκευτική σχέση και δραστηριότητα.


 1. Καταργούνται τα πάσης φύσεως προνόμια εκκλησιαστικών φορέων και προσώπων.


 1. Καταργούνται οριστικά όλες οι συμβάσεις για συνεργασία και συναλληλία με θρησκευτικούς φορείς. Δεν αναγνωρίζονται οποιαδήποτε προνόμια και παραχωρήσεις ακινήτων που στηρίζονται σε βυζαντινά χρυσόβουλα και οθωμανικά παραχωρητήρια,  λόγω αμφισβητούμενου κύρους και περιορισμένης χρονικής ισχύος.


 1. Καταργούνται θρησκευτικά σύμβολα και τελετές από κάθε δημόσια λειτουργία και υπηρεσία.


 1. Κάθε νομικό πρόσωπο που λειτουργεί στην παραγωγή, το εμπόριο και τις υπηρεσίες με προνόμια θρησκευτικής οργάνωσης, αντιμετωπίζεται στο εξής ως κοινή επιχείρηση.


 1. Όλες οι θρησκευτικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται μελλοντικά σε θρησκευτικές ενώσεις που λειτουργούν με βάση ενιαίους νόμους για την οργάνωση και την οικονομική διαχείριση.


 1. Για λόγους προστασίας από κακοποίηση και παραπλάνηση επιτρέπεται είσοδος και συμμετοχή προσώπων σε θρησκευτικές ενώσεις μόνο μετά την ενηλικίωσή τους.


 1. Κάθε πολίτης που έχει ενηλικιωθεί, είναι ελεύθερος να προσχωρήσει ή να αποχωρήσει από θρησκευτικές ενώσεις.


 1. Η διδασκαλία θρησκευτικών θεμάτων αποτελεί ιδιωτική υπόθεση των γονέων και της οικογένειας και το κράτος δεν παρεμβαίνει με κανένα τρόπο. Στα σχολεία διδάσκονται θέματα που συμβαδίζουν με τα παγκοίνως αποδεκτά συμπεράσματα της επιστήμης.


 1. Θρησκευτικές γιορτές αποτελούν προσωπική υπόθεση των πιστών κάθε θρησκείας και δεν επιβάλλονται από το κράτος, ούτε συμμετέχει οποιοσδήποτε δημόσιος φορέας σ’ αυτές.Σχόλιο Conko: Διαφωνώ μόνο στην αρίθμηση, γι' αυτό και την άλλαξα.

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Αλιεύματα...Στην καθολική Πολωνία που βρωμάει ακόμα βοϋτίλα, ο κύριος Πάλικοτ βγήκε τρίτο κόμμα.

Στην ακροδεξιοαλλοιθωρίζουσα Ελβετία, ο κύριος Κυριακού και οι freethinkers του ετοιμάζονται να κατέβουν στις εκλογές.

Στην Ορθόδοξη Δαιμωνκρατία του ΝεοΕΛλαδιστάν, ο (σοαιαλιστής, προοδευτικός, σοβαρός και πρώην αντάρτης) κύριος Οικονόμου βλέπει αντικληρικαλιστές.Κατά τα λοιπά, τραγουδάκια ακούγονται περί τελευταίας Σοβιετικής Δημοκρατίας της Ευρώπης και άλλα τέτοια ωραιότατα προπαγανδιστικά... οι wannabe πάσχοι, όμως ξεχνάνε τα νούμερα. Είναι σεντόνι αλλά αξίζει τον κόπο να διαβαστεί.Για να μαθαίνουν οι παλιοί και να θυμούνται οι νέοι.Και για επιδόρπιο:1) Μια είδηση άπειρης χρηστικής αξίας, απ' αυτές που αν, τέτοιες μέρες, δεν σου βγει αυθόρμητα (τουλάχιστον) ένα "Ε: και;;;", ξέρω τι θα ψηφίσεις στις επόμενες εκλογές...

2) Μια είδηση μηδενικής χρηστικής αξίας, απ' αυτές που αν, τέτοιες μέρες, δε σου βγει αυθόρμητα (τουλάχιστον) ένα "Δε μας χέζεις ρε Νταλάρα!!!", ξέρω ότι πρέπει να σου αφαιρεθεί το εκλογικό βιβλιάριο...

  

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Γιατί έγινα Σοσιαλιστής (GAΠ version extended & reloaded)

Όπως σας έχω ματαπεί (κλίκατις στην εττικέτα "τεντζερέδια" ιν δε μπόττομ-μπόττομ οφ δις σκρίπτ), έχω ένα εργοστασιάκι που φτιάχνει τεντζερέδια (ενίοτε και με τα καπάκια τους), της πυρκαγιάς βέβαια, αλλά για καραβάνες στα Ελληνικά Στρατά κάνουν.
Μετά τα όσα ωραία μου έκανε ο Giorgakis ο φίλος μου με τα μισθά και τα ασφαλιστικά των νομιστερακίων που έχω στη δούλεψή μου, το ηλεκτρικό που έβαλε τα νομιστεράκια να μου πλερώνουν το μισό κλπ κλπ κλπ, ξέρετε σεις τώρα, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να επενδύσω, να μεγαλώσω το εργοστάσιο ή να φτιάξω κι ένα δεύτερο.

- Γιατί κούκλε μου να μπω σ' αυτή τη διαδικασία; Δε γουστάρω να επενδύσω...

- Γιατί κύριε Τεντζερεδόγιαννη, θα σας βοηθήσουμε, μειώνοντας ακόμα περισσότερο το βασικό μισθό που θα πρέπει να καταβάλλετε στους εργαζόμενούς σας!

- Giorgaki μου, δεν θέλω να μειώσεις το βασικό γιατί εγώ τα νομιστεράκια μου τα έχω με 450 ευρά το μήνα και 12 ώρες την ημέρα και τα βάζω να μου υπογράφουν απόδειξη για 780 και 800 ευρά, οπότε κάτι τέτοιο θα μου προκαλούσε οικονομική ζημία.

- Τότε να χαμηλώσω κι άλλο τα επιτόκια δανεισμού για μεγάλες ανταγωνιστκές επιχειρήσεις σαν τη δική σας!

- Μικρέ κόψε το γλύψιμο, μεταξύ μας μιλάμε. Και που θα τα χαμηλώσεις τι θα γίνει; Ναι, να δανειστώ αλλά ποιός θα με δανείσει είναι το πρόβλημα... δε βλέπεις όλες τις τράπεζες; είναι πιο χρεωκοπημένες κι απ' το δικό σας μαγαζί.

- Θα έχετε και φοροαπαλλαγές!

- Από τι φόρους ρε πουλάκι μου να με απαλλάξεις; Απ' αυτούς που δεν πληρώνω τριάντα χρόνια που είμαι στη πιάτσα;

- Θα σας ανοίξω διάπλατα τις πόρτες του ΕΣΠΑ!

- Giorgaki παιδί μου, τι έπαθες; Μια ζωή διάπλατα ήταν, ορθάνοιχτες, και μια ζωή μαζί τα τρώγαμε... άλλωστε είναι και ο μόνος λόγος που δε ξεκουβάλησα το εργοστάσιο για τα Σκόπια ή τη Βουλγαρία... δεν τά 'χουμε πει αυτά; 

- Κύριε Τεντζερόγιαννη, πρέπει να σας ενημερώσω ότι η Κυβέρνησή μας...

- Ρε μάτια μου, ξεφορτώσου με! ΔΕΝ ΓΟΥΣΤΑΡΩ να επενδύσω! ΔΕΝ   ΓΟΥ-ΣΤΑ-ΡΩ πάει και τελείωσε! Ή πρέπει να επενδύσω σοβαρά οπότε θέλω σοβαρή κυβέρνηση, σοβαρή διοίκηση, αξιόπιστη οικονομία και σταθερό περιβάλλον Ή να επενδύσω με πορδές και να συνεχίσω τις αρπαχτές μου στο κωλοχανείον "Η ΕΛΛΑΣ" όπως έκανα μέχρι τώρα.    

- Θα κάνουμε διαρθρωτικές αλλαγές, θα αναδιοργανώσουμε το δημόσιο τομέα και το σπάταλο κράτος...

Εκεί τον έκοψα, άμα αυτό το παιδί αρχινάει τις παπαρολογίες, με κάνει άνω ποταμών!

- Άκου να σου πω Giorgaki, θα σου είχα κλείσει το τηλέφωνο κατάμουτρα αν δεν είχα σε εκτίμηση τον πατέρα σου τον μακαρίτη: Άμα δεν έχω διεφθαρμένη δημόσια διοίκηση, άμα δεν κάνω τη δουλειά μου με λίγο λαδάκι αντί με σκληρή δουλειά που πείθει, άμα δεν έχω ζώα ελεγκτές, ανύπαρκτη επιθεώρηση εργασίας, δικαιοσύνη που τιτιβίζει αμέριμνη, άμα δεν έχω τα Στρατά να αγοράζουν για χρυσό ότι πάφλα φτιάνω και δε πα νά 'ναι και τρύπια, τότενες γιατί να επενδύσω; Έτσι μας μάθατε εσείς, έτσι μάθαμε μαζί σαράντα χρόνια δηλαδή και τώρα δεν αλλάζουμε, πως να το κάνουμε; Κι άμα συμμαζέψεις τούτον τον ρημαδότοπο και τον κάνεις Δανία, πάει, τό 'κλεισα το μαγαζί και πάω μετανάστης στα Barbados.  

-Μα το πατριωτικό μας καθήκον για την Σωτηρία της χώρ....

- Ποια Σωτηρία ρε Giorgaki, το καινούργιο γκομενάκι που χτύπησες ειν' αυτό; Giorgaki παιδί μου, άκου για να μαθαίνεις: Τη Σωτηρία μου και των παιδιών μου και των εγγόνων και δισέγγονων την έχω τακτοποιημένη στα Barbados που λέγαμε και που είναι και εξωτικά. Κοίτα τη δική σου σωτηρία και των άλλων των χαϊβανιών που, έτσι που τα καταφέρατε, σας καβάλλησαν στο σβέρκο οι κουτόφραγκοι και οι ούννοι. Αν θες να κάνεις κάτι για μένα - και πρέπει να κάνεις γιατί στις εκλογές άνευ Τεντζερεδόγιαννη θα πάρεις ένα αρχίδι από μένα και δυό σταυρούς απ' τη μάνα σου και τον Αντρίκο - κοίτα να βρεις καναν Άραβα, καναν Καταριανό που το φυσάει, να κάνουμε καμμιά μπίζνα και να του φάμε κανα πετροδόλλαρο γιατί έτσι όπως πάει το ευρώ θα μας μασήσει τους κόπους μιας ζωής ολάκερης... 
Άντε, γειά τώρα, κλείνω, έχω και δουλειές!

Ομολογώ ότι του μίλησα λίγο άκομψα και τού 'κλεισα απότομα το τηλέφωνο, αλλά ώρες-ώρες αυτό το παιδί γίνεται πολύ φόρτωμα ρε αδερφάκι μου.   

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Καλό Μήνα!!!

Οι φανατικοί θα το έχουν καταλάβει: Όντως κάτι σάπιο υπάρχει στο Πριγκιπάτο της Μοσχαρίας τον τελευταίο καιρό... 
Πάει, έφυγε ένα μαύρος Σεπτέμβρης... μαύρος κι άραχνος σαν την 9/11 για το WTC,  '09-'11 με ένα τεράστιο WTF εν προκειμένω.
Και μέσα σ' όλα, την τελευταία μέρα του επάρατου μαμήθηκε και το ΔΙΑΣ και με ενάμιση ευρώπουλο δεν λες ότι υποστηρίζεις αποτελεσματικά ένα σ/κ στην real life you've got out there. 
Πάντως το πάρτυ έγινε με όσους τα λέμε και στο φατσοτέφτερο. 
Και στο tweeter... μιά ψυχή μ' έβαλε και σ΄ αυτό το τριπάκι!!! 
Πάντως, οφείλω να ομολογήσω ότι ως αυγό σε γαλάζιο φόντο αδικούμαι.

Ευτυχώς σήμερα ξεμαμαμήθηκε το ΔΙΑΣ και η ζωή καλά κρατεί..   

Άντε να ξαναρχόμαστε στα ίσια μας πάλι γιατί χάθηκαν πολλά επισόδια αυτό το μήνα... ανεπίτρεπτα πολλά.Καλό μήνα!!!

ΥΓ: Άμα δεν απαντήσω σε σχόλια δεν οφείλεται σε αγένεια, καταλαβαινόμαστε, οκ?